Ali

Identitet skabes i samvær med andre.

Ali har spillet professionel fodbold siden han var 9 år gammel. De fleste mennesker i Accra kender ham som fodboldspiller. Ved siden af sin karriere har han taget en uddannelse, og han arbejder i dag som fodboldtræner i Cantonments FC. Her har han en vigtig rolle i forhold til klubbens unge drenge.

Læs teksten om socialisering og se derefter filmen om Ali. Brug de arbejdsspørgsmål, som står nederst på siden. 

 

Socialisering

Fra den dag vi bliver født og hele livet igennem, formes vi i samspil med de mennesker, som omgiver os. Det kaldes socialisering når vores personlighed eller karakter formes af de krav og forventninger, som vi møder fra vores omgivelser.

Det er især igennem fællesskaber med andre mennesker, at vi lærer det omgivende samfunds regler og værdier at kende. Det kan fx være et sprogligt fællesskab, fælles interesser eller traditioner.

For de fleste mennesker er familien et væsentligt fællesskab. Gennem opdragelsen, dvs. forældrenes påvirkning, sker en vigtig del af barnets socialisering. Vi socialiseres også̊ gennem fodboldklubben eller moskeen, gennem de film vi ser og gennem computerspil, bøger, sociale medier osv.

Både samfundet og dine forældre er derfor med til at påvirke din identitet.

Se evt. indlægget om Samuel. Her arbejdes med identietesbegrebet.

 

Primær og sekundær socialisering

Før, at det blev mere almindeligt at børn kom i institution fra de var helt små, skelnede man skarpt mellem den primære og den sekundære socialisering.

Primær socialisering er den socialisering, som sker i barndommen og i samspil med den nærmest familie. Gennem socialiseringen giver forældrene deres egne regler og værdier videre til barnet. Det betyder, at man ikke behøver at opfinde alt på ny. Det betyder også, at man som barn og voksen overtager en masse værdier uden at tænke over det.

Sekundær socialisering foregår gennem hele livet og oftest uden for familien. Fx når du kommer i skolen og bliver en del af en gruppe jævnaldrende børn.

 

Dobbeltsocialisering

Sociologer taler i dag om, at vi i Danmark lever i et senmoderne samfund, der bl.a. er kendetegnet ved at børn kommer i vuggestue og børnehave meget tidligt. Derfor foregår den primære og sekundære socialisering samtidig her, og der er tale om en dobbeltsocialisering som fortsætter gennem hele livet.

Der er mange samfund rundt om i verden, hvor det giver mening at fastholde en skelnen mellem den primære og den sekundære socialisering, fordi institutioner som vuggestuer og børnehaver ikke bruges på samme måde som vi kender det i Danmark i dag.

 

 I filmen møder du  Ali fra Ghana.

Baggrund: Ali har ikke haft en stærk familie omkring sig, som han har kunne få støtte fra. I stedet har han opholdt sig meget på gaden som barn.

Alis står ikke alene med den historie. Blandt andet på grund af fattigdom vokser mange børn i Accra, hovedstaden i Ghana, op under svære vilkår. Mange af dem vokser op i brudte familier, hvor enten far eller mor er død, og der kun er én eller ingen indtægtskilde. Hvis man er i den situation, og ikke har familie, der kan træde til, er der ikke penge til at man kan gå i skole.

Da Ali var 9 år mødte han en fodboldtræner, som opdagede hans talent som fodboldspiller. Træneren har siden spillet en stor rolle i hans liv og har blandt andet hjulpet ham med at få en uddannelse. De forventninger og krav han stillede til drengen Ali har været meget anderledes fra de mennesker han voksede op blandt. Det har igen været med til at forme ham og gjort ham til den, han er i dag.

 

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvilke fællesskaber mener du Ali er blevet socialiseret af gennem sit liv?
  2. Hvor stor en rolle har Alis familie spillet med hensyn til hans socialisering i forhold til din egen familie og din socialisering?
  3. Hvilke fællesskaber er du blevet socialiseret af gennem dit liv?
  4. Diskutér forskelle i de fællesskaber som har socialiseret hhv. Ali og dig gennem jeres liv.