Ameyaw

De sociale medier er med til at forme din identitet.

Ameyaw er en af Ghanas mest fulgte livsstilsbloggere. Hans blog er en personlig blog, hvor han iscenesætter sig selv og hvor han også deler nyheder om alt hvad der sker i Ghana.

Læs teksten om online identitet og se derefter filmen om Ameyaw. Brug de arbejdsspørgsmål, som står nederst på siden. 

 

Identitet og internettet

Alt det, der kendetegner en og er med til at gøre en forskellig fra andre, kan man kalde for identitet. På den måde hænger ens identitet sammen med, hvordan man opfatter sig selv, men også hvordan man gerne vil have andre til at opfatte en. Iscenesættelse kan være når man præsentere sig selv på en bestemt måde fx på de sociale medier som Facebook, Snapchat og Instagram eller en blog som Ameyaws.

Men ens ”liv” på sociale medier er også være med til at forme ens identitet. Gennem kontakten med vennerne på internettet bliver ens livssyn nemlig både bekræftet og udviklet. Man bliver bekræftet, fordi det er trygt at mødes online med andre unge, der tænker som en selv. Men man udvikler sig også fordi der sker en udveksling af værdier og normer, når man er online.

Gennem de sociale medier kan man altså ”lege” med sin identitet ved at præsenterer sig selv på en bestemt måde, men man bliver også påvirket af de forventninger der til en på de forskellige platforme.

 

Roller

Vi opfører os forskeligt, i forskellige sociale sammenhænge. Man kan sige, at man har forskellige roller afhængigt af hvem man er sammen med og de forventninger som man møder. Det gælder for alle sociale sammenhænge, at der er forskellige forventninger til hvem man er og hvordan man opfører sig. Forventninger kalder man også for rolleforventninger. Rolleforventninger skabes af normer, traditioner og værdier

 

Frontstage og Backstage

Ifølge den amerikanske sociolog Erving Goffman (1922-1982) spiller individet forskellige roller alt efter, om man er et sted, hvor der er andre mennesker, eller om man er alene. Goffman sammenligner individet med en skuespiller, som enten er scenen (frontstage) eller bag scenen (backstage).

På scenen spiller skuespilleren en rolle, og på samme måde påtager vi mennesker os bestemte roller, når vi er sammen med andre mennesker.

Front stage: En person er front stage når de befinder sig sammen med andre individer i samfundet end sine nærmeste, både inde og uden for hjemmets fire vægge. Når man er front stage påtager man sig den rolle, som man mener forventes af de tilstedeværende individer. Eksempelvis i klassen. Der er dog et stort spekter af forskellige roller, som der kan spilles front stage.

Back stage: Backstage personlighed findes frem i tilfælde hvor omgivelserne ikke har indflydelse på dit handlemønster. Backstage er stedet hvor mange vil sige man kan “være sig selv”. I nyere tid er mange dog enige om at front stage rollerne også er en del af det at “være sig selv”. Backstage er blot betegnelsen for en bestemt rolle man altid glider tilbage til, når der ikke er behov for front stage rollerne. Dette vil ofte være i hjemmet, hvor kun nærmeste familie eller venner befinder sig.

 

Online identitet

I dag har medierne gjort det muligt at kunne befinde sig imellem de to ovenstående scener.

Et eksempel kan være via livsstils bloggen, hvor det er muligt at fremstille sit privatliv (backstage) på en offentlig platform Men fordi at det er muligt for alle at observere platformen, påtager man sig en rolle tilpasset de mange seere (front stage). Man befinder sig altså i en Middle region.

Også politikere befinder sig ofte i en gråzone, hvor mediernes interesse for deres privatliv blander politikernes front stage og back stage sammen.

 

I filmen møder du Ameyaw, som fortæller om online identietet og “blogging”.

Baggrund: Ameyaws arbejde tager udgangspunkt i hans lokalmiljø i Accra, Ghana – det er historierne herfra som han formidler. Men fordi han arbejder online er det område som han påvirker globalt. Han er en del af en bevægelse af bloggere , som er i gang med at omskrive Afrikas identitet til omverdenen i kraft af internettet.

 

Arbejdsspørgsmål:

  1. Lav en liste over de sociale medier du selv er aktiv på. Vurdér herefter hvilke medier du er henholdsvis backstage og frontstage på.
  2. Diskutér om du på nogle af de sociale medier befinder dig i en middle region?
  3. På sociale medier kan man ”lege” med sin identitet. Nogle gange begår man fejl i denne leg, og man kan få et ønske om og slette sine digitale fodspor. Diskutér i hvor høj grad man kan slette sine digitale fodspor på de forskellige sociale medier fra din liste i spørgsmål 1.
  4. Besøg en eller flere af Ameyaws sociale medier og/eller hans blog og bliv klogere på Ameyaw.