Bijoux

Identitet handler om, hvordan du ser dig selv i forhold til andre mennesker.

Som designer arbejder Bijoux med identitet. Hun har åbnet en systue i Dar es Salaam, hovedstaden i Tanzania, hvor hun har tre ansatte og producerer tøj til både det europæiske og det østafrikanske marked. I filmen er vi med Bijoux på arbejde i systuen og til Swahili Fashion Week i Dar es Salaam. Swahili Fashion Week er en årlig begivenhed, hvor designere fra især Østafrika præsenterer deres mærker.

Læs teksten om kønsidentitet og kønsroller, og se derefter filmen om Bijoux. Brug de arbejdsspørgsmål som står nederst på siden. 

 

Kønsidentitet

Er der forskel på drenge og piger, mænd og kvinder? Umiddelbart kan det lyde som et mærkeligt spørgsmål, for selvfølgelig er der forskel. Men hvis vi begynder at diskutere vores meninger om hvad der er maskulint, og hvad der er feminint, vil det nok hurtigt vise sig, at der – ud over de fysiske forskelle på kønnene – er stor uenighed om, hvor forskellige mænd og kvinder egentlig er.

Køn henviser til to forskellige sider af menneskelivet:

Det biologiske køn handler om, at hvis man har en penis og testikler, så er man en dreng. Hvis man har en skede og æggestokke, så er man en pige.

Det social køn handler om det sociale rollemønster, som handler om samfundets normer for, hvordan piger/kvinder og drenge/mænd bør opføre sig, hvad de arbejder med og hvilken rolle de har i familien.

Det psykologiske køn. Køn har herudover en tredje betydning i sociologien – som handler om, hvilken kønsrolle man selv oplever at have.

 

Kønsroller

Er piger bedre til at sidde stille end drenge? Er drenge bedre til at spille fodbold end piger? Når der er bestemte forventninger til kønnene, kaldes det for kønsroller.

Vi er tilbøjelige til at opfatte mange af disse kønsroller som ”naturlige”, men som regel er de i højere grad bestemt af samfundet end af vores biologi. Kønsroller hører til det sociale køn. Kønsroller handler nemlig om, at vi alle sammen er født ind i et samfund, som har giver os mulighed for at spejle os i andre omkring os. Dvs. hvor en person bevidst eller ubevidst efterligner en anden persons handlinger og opførsel. Det er gennem kønsrollerne, at man lærer, hvilke forventninger der stilles til en. Kønsroller har stor betydning for, hvordan vi opfatter os selv som mennesker. En kønsrolle er de forventninger, som samfundet generelt har til et køn. Det kan fx være, at drenge skal spille fodbold og piger skal være gode til at lave mad.

På den måde skabes eller konstrueres vores identitet i samvær med de mennesker, og de normer og værdier, som gælder i den kultur, som omgiver os.

Allerede som barn får man en idé om, hvordan de to køn er forskellige. Børn kan fx kopiere deres forældres måde at være på – deres kønsrollemønster og derigennem opbygge en idé om hvad der er normalt for drenge og piger.

På forskellige tidspunkter i livet møder vi andre mennesker og andre kulturer, som udfordrer de idéer, vi har om kønsroller. Her oplever vi, at alle samfund består af forskellige mennesker, normer og forventninger.

 

I filmen møder du Bijoux, som er tøjdesigner og har sin egen systue i Dar es Salaam, hovedstaden i Tanzania.

Baggrund: Som ung kvinde har Bijoux været placeret mellem to kulturer – den norsk-tanzaniske. Det kaldes en bindestregs-identitet. Bindestregs-identitet er når personer er placeret mellem flere forskellige kulturer. Det er altså både Bijouxs opvækst i Tanzania og hendes erfaringer fra Norge, der har formet hendes opfattelse af hvordan en kvinde skal se ud og opføre sig.

 

Arbejdsspørgsmål:

  1. Bijoux starter i filmen ud med at beskrive sig selv som pige ELLER en dame – hun er selv i tvivl om hvad hun er. Synes du Bijoux er en pige eller en dame, og hvorfor?
  2. Hvordan mener du, at Bijoux passer ind i kønsrollen som pige/dame?
  3. I filmen ses både kvindelige og mandlige modeller. Diskutér ud fra deres tøj og stil hvad du synes der er feminint og maskulint.
  4. Diskutér hvilke ligheder du ser mellem kønsrollerne i Tanzania og Danmark.