Espen

Identitet handler om din personlighed, hvad du relaterer til, og derfor hvad du har til fælles med en bestemt kultur.

I filmen møder du Espen Sørensen, som udfordrer nogle af de kulturelt bestemte normer og værdier, der hersker i forskellige fællesskaber, og man følger hans arbejde med at forene mennesker på tværs af forskellighed.

Læs teksten om kulturelle stereotyper og racisme og se derefter filmen om Espen. Brug de arbejdsspørgsmål som står nederst på siden. 

 

Kulturelle stereotyper og racisme

Vi bliver alle sammen påvirket af de grupper, vi indgår i. Hvis man er flere, som interesserer sig for fodbold, er det nemmere at dyrke interessen sammen, end hvis man skulle gøre det alene. Det er på mange måder positivt at være en del af en gruppe, fordi det er med til at forstærke ens interesse, når man er flere om det. Men gruppens påvirkning kan også̊ være negativ. Det kan fx være hvis man bliver presset til at gøre noget, man egentlig mener, er forkert. Eller hvis gruppen har fordomme eller fjendskab over for andre.

Vi mennesker kan let udvikler fordomme og stereotype opfattelser af mennesker, der tilhører andre grupper end vores egen.

– En fordom  betyder, at man har en forudfattet mening om en anden gruppe mennesker, selvom man ved at gruppen består af individer, og at én oplevelse ikke kan beskrive hvordan ”alle” opfører sig.

– Det er på samme måde en stereotyp  opfattelse, at man mener, at alle mennesker, som tilhører en bestemt gruppe, har bestemte egenskaber – fx at kvinder er bedre til at lave mad end mænd. Vi har mange stereotype opfattelser af afrikanere. Vidste du, at Afrika er en verdensdel, som består af mere end 500 millioner mennesker? Det er altså svært at sige noget generelt om afrikanere. Og mænd.

Hvis man har stereotype opfattelser af etniske, religiøse eller nationale grupper, er der ikke langt til racisme.

– Racisme er en forestilling om, at nogle grupper af mennesker er bedre end andre f.eks. på grund af deres race, hudfarve eller religion. Vi bliver ikke født med opfattelser af stereotyper, fordomme eller racistiske tanker. Dem lærer vi igennem vores omgivelser, især gennem medierne.

 

I filmen møder du Espen Sørensen, som udfordrer nogle af de kulturelt bestemte normer og værdier, der hersker i forskellige grupper og fællesskaber.

Baggrund: Espen oplever, at det er svært at blive accepteret i den lokale kultur i Tanzania, selvom han er opvokset i landet. Da han tog navnet Mzungu Kichaa til sig var det et forsøg på at omfavne den opfattelse, som omgivelser havde tillagt ham.

Mzungu Kichaa betyder “tosset hvid mand” og er et øgenavn for en hvid person, som på den måde er med til at påpege, at han er anderledes. Med det øgenavn følger en række stereotype billeder om bl.a. hans livsstil. Det kan sammenlignes med, når man påstår, at alle amerikanere er overvægtige.

 

Arbejdsspørgsmål:

  1. Espen føler han har svært ved at blive set på lige fod med alle andre tanzaniere, fordi nogle andre tanzaniere har fordomme mod ham. Hvilke fordomme tror du, de har?
  2. Beskriv din stereotyp af en afrikaner.
  3. Diskutér hvad din beskrivelse i spørgsmål 2 bygger på, og vurdér om det er en fordom.
  4. Diskutér hvorfor det personligt er ubehageligt, at folk har fordomme om en. Inddrag gerne eksempler hvor folk har haft fordomme mod dig.