Samuel

Identitet handler om dig og din historie.

Som præst er Samuel kirkens religiøse overhoved. Hans kirke hedder Progressive Faith Chapel International og består af tre fysiske kirker i Accra, hovedstaden i Ghana i Vestafrika. Hver søndag samles hans menighed til gudstjeneste. I filmen er vi med en søndag få dage efter at der har været præsidentvalg i Ghana.

Læs teksten om identitet og se derefter filmen om Samuel. Brug de arbejdsspørgsmål, som står nederst på siden. 

 

Identitet

Identitet handler om, hvem du er. Din identitet er alt det, der kendetegner dig, og det er med til at gøre dig forskellig fra andre. Identitet hænger derfor både sammen med den måde, som du opfatter dig selv på, og med den måde, som du gerne vil have andre til at opfatte dig på. Derfor oplever mange, at deres identitet er tæt forbundet til fx deres arbejde, sprog, religion, politiske overbevisning og fritidsinteresser.

Din identitet svarer på spørgsmålet: ”Hvem er jeg?”

Identiteten behandles under fire hovedpunkter:

Jeg-identiteten. Det er også den, som vi kalder kernen i identiteten. Det er den grundlæggende følelse af at være den samme person hele tiden, og at vi føler, at der er en sammenhæng mellem vores fortid, nutid og fremtid.

Den personlige identietet er meget tæt forbundet med jeg-identiteten og består af de særlige egenskaber, færdigheder og kendetegn, som gør os til dem, vi er. Det er det elementer, som andre omkring os kender os på.

Den sociale identietet er derimod de karaktertræk som vi bevidst fremhæver, når vi er sammen med andre mennesker. Det er den måde, vi ønsker at andre skal se og opfatte os på. Man fremhæver ikke nødvendigvis de samme ting i alle sociale sammenhænge eller vennegrupper. Man kan derfor godt have flere forskellige sociale identiteter, fx i fodboldklubben og i kirken. Der skal dog helst være en sammenhæng mellem, hvordan man opfatter sig selv, og hvordan andre opfatter en.

Den kollektive identietet er det sidste niveau i identiteten. Det er følelsen af at være en del af et større fællesskab med andre mennesker. Det er den brede og fælles identitet. Det kan være det at være dansker – et nationalt og kulturelt fællesskab.

I Ghana har det etniske fællesskab stor betydning, og de etniske, nationale og kulturelle fællesskaber udelukker ikke hinanden. Fx ”Jeg er Ashanti, jeg er ghaneser og jeg er afrikaner.” Samtidig er rigtig mange mennesker i Ghana religiøse og praktiserer både traditionelle religioner og kristendommen eller islam.

De er alle stærke fællesskaber, som er med til at forme, hvem du er.

 

I filmen møder du præsten Samuel.

Baggrund: Samuel er vokset op i en stor familie, som var meget religiøs. Han har været omgivet af tanter, onkler, fætre og kusiner, som han har kunne spørge til råds, og som har vejledt ham i forhold til deres erfaringer. Hans familie, deres forventninger og krav til Samuel, har været med til at forme ham og gøre ham til den, han er i dag. Allerede som 9-årig følte Samuel kaldet til Gud. Kirken har også haft stor indflydelse på Samuel. Her blev han vejledt i forhold til skrifterne. Religionen og kirken er derfor en stor del af hans identitet.

De religiøse institutioner som omgiver vores trossystemer spiller en meget stor rolle i Ghana og udgør en stor del af civilsamfundet. Bl.a. kirkerne tager et stort ansvar i forsøget på at forbedre den enkeltes liv gennem adgang til uddannelse.

 

Arbejdsspørgsmål:

  1. Beskriv Samuels sociale identitet(er).
  2. Hvordan beskriver Samuel Ghanas kollektive identitet?
  3. Hvordan vil du beskrive Danmarks kollektive identitet?
  4. Diskutér hvilke ligheder der er mellem Samuels beskrivelse af Ghanas kollektive identitet og din beskrivelse af Danmarks kollektive identitet.

One thought on “Samuel

Comments are closed.